Tài khoản ngân hàng

  • Vietcombank
  • Chủ tài khoản: Nguyễn Bảo
  • Số tài khoản: 1014891611
  • Chi nhánh: Nguyễn Oanh
  • Techcombank
  • Chủ tài khoản: Nguyễn Bảo
  • Số tài khoản: 19035983662012
  • Chi nhánh: Phan Văn Trị